UW ZORG IS ONZE ZORG

ZEELANDCARE = BRABANTCARE = HOLLANDCARE                                                                                                WIJ ZIJN - SNEL - BETROUWBAAR - IN DE BUURT - EN OOK VOOR PARTICULIEREN BESCHIKBAAR !                                                                                    

 
 

Notaris

 

 

 

De notaris is gespecialiseerd in senioren vraagstukken. U kunt bij hem terecht voor verschillende specialismen zoals het opstellen van een (hypotheek)akte, het opstellen van uw testament of levenstestament. U moet er bewust van zijn dat de regelgeving steeds veranderd en dat het raadzaam is u hier over te laten informeren. Hieronder volgt een korte toelichting.


Levenstestament


Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? 

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dan is het goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Volmacht of levenstestament? Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen.

Volmacht - u geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen als u hier niet meer toe in staat bent.

Levenstestament - een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen.


Testament


Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Wilt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn of wie juist niets van u erven, dan heeft u een testament nodig. Is er geen testament gemaakt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.


Schenken


Er is een aantal redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als je iemand tijdens je leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij je overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. Door te schenken verklein je namelijk je erfenis.

Belasting besparen

Met schenken kan je iemand bevoordelen maar ook in veel gevallen belasting besparen. Door te schenken verklein je je erfenis. Hiermee bespaar je voor je toekomstige erfgenamen erfbelasting. Door te schenken wordt ook geprofiteerd van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag. 

Mogelijkheden om te schenken 

Er is een aantal mogelijkheden om te schenken. Zo kan je geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld; aan een 'schenking op papier' worden wel eisen gesteld. Als je afspraken maakt over de schenking, is het van belang de schenking door ons te laten vastleggen.

Schenking op 'papier'

Als je een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kan je een zogenaamde ‘papieren schenking’ doen. Je houdt het geschonken bedrag in de portemonnee, maar je maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een zakelijke rente verminder je natuurlijk je vermogen verder en bespaar je jouw toekomstige erfgenamen belasting!


Ja ik ik wil meer informatie of een gesprek aanvragen